ผลงานวิชาการ : งานวิจัย นักเรียนปี 53

1.งานวิจัย การใช้ประโยชน์จากรำข้าวสาลีร่วมกับยีสต์ขนมปังเพื่อพัฒนาคุณสมบัติ  ด้านการลอยน้ำได้ของอาหารปลาสูตรประหยัด ผลิตด้วยกรรมวิธีพื้นบ้าน

 2.งานวิจัยการทดสอบคุณสมบัติบางประการของผลิตภัณฑ์อาหารปลาชนิดเม็ดลอยน้ำสูตรประหยัดซึ่งใช้มูลไก่ไข่หมักอีเอ็มเป็นส่วนผสมในวัตถุดิบ ผลิตด้วยวิธีพื้นบ้าน

 3.งานวิจัยการใช้ประโยชน์จากใบตอง โดยการผลิตเป็นภาชนะอัดขึ้นรูปใส่อาหาร ทดแทนกล่องโฟมและพลาสติก

 4.งานวิจัย การพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะใส่อาหารจากใบไม้ เพื่อทดแทนกล่องโฟมและพลาสติก

5.งานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาชนะอัดขึ้นรูปใส่อาหารจากใบไม้ เพื่อทดแทนกล่องโฟมและพลาสติก

6.งานวิจัย การสร้างและพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สูบน้ำ เพื่อความสะดวกในงานการเกษตร

7.แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่1

8.แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่2

9.แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่3