şişli escort

ผลงานวิชาการ : งานวิจัยครูปี 53

1.งานวิจัยครูสราวุธ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา โดยส่งเสริมให้ครูบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2552

2. งานวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิชา การผลิตอาหารสัตว์น้ำ สาขางานการประมง โดยให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงาน โครงงานด้วยตนเอง ตามแนวทฤษฎีการจัดการเรียนรู้คอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม

3. งานวิจัยครูสรวุธ การประเมินผลโครงการงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2552

4. งานวิจัย ครูสราวุธ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปลาชนิดเม็ดลอยน้ำ โดยใช้กรรมวิธีการผลิตแบบพื้นบ้านและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน และเกษตรกรในท้องถิ่น

5.งานวิจัยครูสราวุธการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชา การผลิตอาหารสัตว์น้ำสาขางาน การประมง ใช้ร่วมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง


şişli escort mecidiyeköy escort şişli escort taksim escort ümraniye escort istanbul escort beşiktaş escort bomonti escort maslak escort ataköy escort bakirköy escort beylikdüzü escort ataşehir escort kadiköy escort tuzla escort bağcılar escort beykoz escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort şişli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop