şişli escort

ผลงานวิชาการ : งานวิจัย ครู 2557

1.งานวิจัย การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ฯ

2.งานวิจัย การพัฒนาการอ่านออกเสียง คำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้ในการแก้ปัญหาเรียนไม่ทันเพื่อน รายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ฯ

3.งานวิจัย การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา 3500-0102 หลักพันธุ์ศาสตร์ เรื่องการแบ่งเซลล์

4.งานวิจัย การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาอาหารและโภชนาการของสัตว์ฯ

5.งานวิจัย การสร้างและพัฒนามอเตอร์ไซต์เพื่อการเกษตรฯ

6.งานวิจัย รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ


şişli escort mecidiyeköy escort şişli escort taksim escort ümraniye escort istanbul escort beşiktaş escort bomonti escort maslak escort ataköy escort bakirköy escort beylikdüzü escort ataşehir escort kadiköy escort tuzla escort bağcılar escort beykoz escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort şişli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop