ประชาสัมพันธ์ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล เปิดรับสมัคร นักเรียน/นักศึกษา ชั้น ปวช. และปวส. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป