ประชาสัมพันธ์ : ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) สาขาวิชาคณิตศาสตร์