ประชาสัมพันธ์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศราย ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครูคณิตศาสตร์) รหัสสาขา 104