ประชาสัมพันธ์ : ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป