ประชาสัมพันธ์ : ประกาศ กำหนดการการลงทะเบียนและเปิดภาคเรียน ของนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-11.30 น.และ เปิดภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 17 ตุลาคม 2559

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-11.30 น. และ เปิดภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 17 ตุลาคม 2559