ประชาสัมพันธ์ : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตำแหน่งครูพืชศาสตร์