ประชาสัมพันธ์ : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงการศึกษา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงการศึกษา ตำแหน่ง  ยาม