ประชาสัมพันธ์ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รับบริการ ตรวจเช็ค ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟ รถจักรยานยนต์ฟรี และย้อมผ้าสีดำ จัดทำริบบิ้นสีดำไว้อาลัย ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2559 และระหว่างวันที่ 31 ต.ค. ถึง 3 พ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล