ข่าวตัววิ่ง : เชิญร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

เชิญร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารงานการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศปบ.จชต.) อ.หนองจิก จ.ปัตตานี