ข่าวตัววิ่ง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จัดงานเลี้ยงรุ่น

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จัดงานเลี้ยงรุ่น  "เกษตรคืนถิ่น" ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  และขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่น