ประชาสัมพันธ์ : แจ้งการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562