ข่าวตัววิ่ง : ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ออนไลน์