ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมงาน เดิน วิ่ง ชมเขื่อนเยือนเกษตร