ประชาสัมพันธ์ : กำหนดการเดิน วิ่ง ชมเขื่อนเยือนเกษตร ครั้งที่ 1