ประชาสัมพันธ์ : เตรียมความพร้อมสอบ v-net ปีการศึกษา 2562