ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง
- เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1 ตำแหน่ง
- คนงานอาคารสถานที่ (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง
รับสมัครวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ณ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารด้านล่าง