ประชาสัมพันธ์ : งานศูนย์ข้อมูลฯ จะทำการยกเลิกการใช้งานอีเมล์ @satunatc.ac.th นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

   แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา งานศูนย์ข้อมูลฯ จะทำการยกเลิกการใช้งานอีเมล์ @satunatc.ac.th ของท่าน ให้ผู้ใช้งานอีเมล์ดังกล่าวทำการสำรองข้อมูล โดยงานศูนย์ข้อมูลฯ จะยกเลิกอีเมล์ของท่าน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563