ประชาสัมพันธ์ : ประกาศ​ยกเลิก❌❌กิจกรรมการลงทะเบียน​เรียน​ สำหรับนักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เปลี่ยน​ลงทะเบียนเรียน​ในวันที่ 8 ก.ค.63 เวลา 08.00 น.

ประกาศ​ยกเลิก❌❌กิจกรรมการลงทะเบียน​เรียน​ สำหรับนักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
</p>
<div class=