ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราจ้างเดือนละ 10,000 บาท
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6-8 ตุลาคม 2563 เวลา09.00-15.00น. ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล