ข่าวตัววิ่ง : รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

 

รอบโควตาพิเศษ
สมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครออนไลน์ได้ที่ https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init&fbclid=IwAR0u9bGlf0kz-Z3Y_3SiPmr8valWB3ziFTXmlIazLHZC4hrORxgQvs1NZXk