ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รอบโควตาพิเศษ)

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบโควตาพิเศษ
สมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครออนไลน์ได้ที่ https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init