ประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี กับครูเจนจิรา พะสริ ครูอาศยา พูลภักดี และครูณัฐณิชา รูบามา ในโอกาสได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ตำแหน่งครูผู้ช่วย”

ขอแสดงความยินดี กับครูเจนจิรา  พะสริ ครูอาศยา  พูลภักดี และครูณัฐณิชา  รูบามา ในโอกาสได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ตำแหน่งครูผู้ช่วย”