ประชาสัมพันธ์ : กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
...นักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี ลงทะเบียนด้วยระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2-7 มิถุนายน 2564 โดยดู...ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชา ศธ02 ออนไลน์ กดลิ้งนี้