ประชาสัมพันธ์ : รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564