ประชาสัมพันธ์ : รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2564