โพสวันที่ :29/08/2564 ( ผุ้เข้าชม : 25 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วันที่ 29 สิงหาคม 2564 นางสาววันเพ็ญ สิตะพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยากรให้ความรู้เรื่องเทคนิคการทำงานเป็นทีมในโครงการเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการดำเนินกิจกรรม อกท.หน่วยสตูล ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์
สถานที่ : ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล