โพสวันที่ :01/12/2564 ( ผุ้เข้าชม : 77 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โครงการชีววิถีฯ เข้ารับการประเมินผลการดำเนินโครงการ ประเภทที่ 1 การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่นโดยนำเสนอในรูปแบบออนไลน์และถ่ายทอดสดในบริเวณแปลงสาธิตในระดับภาค ภาคใต้
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล