โพสวันที่ :02/12/2564 ( ผุ้เข้าชม : 57 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายสุธี เกื้อเกตุ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล เป็นประธานในการประชุมการเตรียมการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการสอนแบบปกติ (on site) ภายใต้มาตรการ Sandbox Safety Zone in School ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล