โพสวันที่ :09/12/2564 ( ผุ้เข้าชม : 58 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วันที่​ 9 ธันวาคม 2564 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วย​สตูล​ เข้ารับการประเมินหน่วยอกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล