โพสวันที่ :11/12/2564 ( ผุ้เข้าชม : 57 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วันที่ 11 ธันวาคม 2564 นายวิเชียร บุญเตี่ยว ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล และคณะ ร่วมกับนายวิชัย สังฆะมะณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับนายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งออกการเลี้ยงแพะ-แกะ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและการส่งออก
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล