โพสวันที่ :21/04/2565 ( ผุ้เข้าชม : 41 ครั้ง)
ประมวลภาพ : พิธีมอบประกาศนียบัตร
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล