โพสวันที่ :25/04/2565 ( ผุ้เข้าชม : 30 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วันที่ 25 เมษายน 2565 นายวิชัย สังฆะมะณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ประธานในการประชุม คณะกรรมการเตรียมรับการตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ 6 ณ ห้องประชุมกาหลง 1
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล