โพสวันที่ :26/04/2565 ( ผุ้เข้าชม : 32 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วันที่ 26 เมษายน 2565 นายวิชัย สังฆะมะณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ 6
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล