โพสวันที่ :17/05/2560 ( ผุ้เข้าชม : 137 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
สถานที่ : หอประชุมวิทยาลัยฯ