โพสวันที่ :08/11/2560 ( ผุ้เข้าชม : 198 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. หน่วยสตูล รับการประเมินหน่วยดีเด่นระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สำนักงานอกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
สถานที่ : สำนักงานอกท.หน่วยสตูล