โพสวันที่ :18/11/2560 ( ผุ้เข้าชม : 151 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง ตรวจประเมินเยี่ยมเยือนสถานที่ ให้ความรู้ แนะนำทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการชีววิถีให้แก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
สถานที่ : โครงการชีววิถีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล