โพสวันที่ :27/12/2560 ( ผุ้เข้าชม : 180 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลจัดกิจกรรมโครงการรณค์ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ก่อนเทศกาลปีใหม่2561 วันที่27 ธันวาคม 2560 ดำเนินการโดยชมรมวเครื่องกลเกษตร บริษัทกลางผู้ประสพภัยจากรถ และบริษัทซาวเทอรน์มอเตอร์เซลจำกัด
สถานที่ : หน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล