โพสวันที่ :21/02/2561 ( ผุ้เข้าชม : 200 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยฯจัดงานเกษตรสตูลคืนถิ่น ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล #งานเกษตรสตูลคืนถิ่น
สถานที่ : ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล