โพสวันที่ :23/02/2561 ( ผุ้เข้าชม : 216 ครั้ง)
ประมวลภาพ : แผนกวิชาเครื่องกลจัดทำโครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา วันที่23 กุมภาพันธ์2561 ณ.สนามขับขี่ปลอดภัยวิทยาลัยเกษตรและเทคโโลยีสตูล
สถานที่ : หน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล