โพสวันที่ :01/03/2561 ( ผุ้เข้าชม : 252 ครั้ง)
ประมวลภาพ : กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 ณ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล