โพสวันที่ :02/03/2561 ( ผุ้เข้าชม : 276 ครั้ง)
ประมวลภาพ : พิธีปิดกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 ณ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล