โพสวันที่ :05/03/2561 ( ผุ้เข้าชม : 269 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วิทยาลัยฯ จัดงานปัจฉิมทิเทศนักเรียน นักศึกษาและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
สถานที่ : ห้องโสตทัศนูปกรณ์