โพสวันที่ :15/03/2561 ( ผุ้เข้าชม : 280 ครั้ง)
ประมวลภาพ : 15 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวช.และปวส
สถานที่ : หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล