โพสวันที่ :11/05/2561 ( ผุ้เข้าชม : 136 ครั้ง)
ประมวลภาพ : ประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จ.พัทลุ
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง