โพสวันที่ :08/05/2561 ( ผุ้เข้าชม : 144 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 การทดสอบความรู้ ความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อรอบปกติ ครั้งที่ 2 ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
สถานที่ : อาคารเรียน 1