โพสวันที่ :18/06/2561 ( ผุ้เข้าชม : 142 ครั้ง)
ประมวลภาพ : โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมและการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2561ระหว่างวันที่18 - 20 มิถุนายน2561 ณ.หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
สถานที่ : หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล