โพสวันที่ :20/06/2561 ( ผุ้เข้าชม : 132 ครั้ง)
ประมวลภาพ : นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา เรื่องการพัฒนาตนเองด้วยกิจกรรมการศึกษา ในวันที่20 มิถุนายน 2561
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง